Kära kunder / Rakkaat asiakkaat, Regeringens coronaministergrupp föreslog, efter långa förhandlingar, på fredag-kväll skärpta coronarestriktioner för att stävja smittspridningen i landet. Ministergruppen anser att användningen av utrymmen inomhus och evenemang som ordnas inomhus måste begränsas märkbart i hela landet. Regeringen …

PLEASE READ Read more »

Gott nytt år alla kunder! ✨ Onnellista uutta vuotta teille kaikille! ✨ Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut 31.12.21: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla …

OBS! HUOM! Read more »

Pelasta vanhenevat liikuntasetelit! Låt inte dina utgående ePassi -förmåner/ motionskuponger lämna outnyttjade! OBS! Om du har e-passi /smartum-appen behöver du inte betala på plats vid studion. Betalningen syns genast på studions e-passi/ smartum konto och du kan besluta vad du …

OBS! HUOM! Read more »