Priser/Hinnat

8€ engångsavgift/kertamaksu
65€ 10ggrs kort / 10 kerran kortti
Kurser (6 veckor/6 viikkoa):
1 kurs/kurssi – 30€
2 kurser/kurssia – 55€
3 kurser/kurssia – 75€

Studerande, arbetslösa, pensionärer, mamma- o vårdlediga /
Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, äitys-ja hoitovapaalla olevat
6€ engångsavgift/ kertamaksu
48€ 10ggrs-kort/ 10 kerran kortti