OBS! HUOM!

För förtydligandets skull, gäller de nya reglerna som förbjuder sammankomster på mer än 10 personer inte ”fortlöpande normal verksamhet”, utan ”OFFICIELLA sammankomster”. Vår verksamhet vid studion hör INTE under officiella sammankomster.

Välkomna o träna!

Uudet säännöt ei siis koske studion toimintaa. (Studion toiminta on ”jatkuvaluonteinen, normaali palvelutoiminta.)
Yleisötilaisuuden käsitteen piiriin ei kuulu jatkuvaluonteinen, normaali palvelutoiminta ja muu tiloissa yleisesti harjoitettava toiminta.
Tervetuloa treenaamaan!