Power Circle

Styrka varvat med puls i korta intervaller.