Cardio step

Cardio Step: en step klass blandat med styrka. Vi varvar step sekvenser med styrka. Använder oss av redskap men också egen kroppsvikt. Passet passar alla!
Cardio Step: Steppiä ja lihaskuntoa vuorotellen välillä välineitä käyttäen. Lopussa venyttelyt. Tunti sopii kaikille!