Virya yoga

Viryayoga är en dynamisk yogaform med fokus på biodynamik. Det handlar om rörelselära och hur vi använder våra kroppar på ett hälsosamt sätt.

Virya joogassa yhdistyvät dynaamiset, intoa täynnä olevat ja svengaavat joogasekvenssit keskipisteenä terveellinen biomekaniikka (liikkeen oppi) ja läsnä filosofinen ajattelu.